Zagun İş Güvenliği Ekipmanları

Güvenlik Ağı Bakım ve Onarımı

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Güvenlik ağı düzenli olarak incelenmeli, bakım ve onarımına özen gösterilmelidir. 7.1 AĞIN İNCELENMESİ Güvenlik ağı yetkin bir kişi tarafından düzenli aralıklarla görsel olarak incelenmeli ve yapılan inceleme sonuçları kayıt altına alınarak işyerinde muhafaza edilmelidir. Aşağıdaki tabloda ağların görsel incelemesinin hangi durumlarda ve kim tarafından yapılabileceğine dair hususlar verilmiştir. Ağın görsel olarak inceleneceği durumlar Görsel incelemenin kim tarafından yapılabileceği Ağ kurulduğu zaman Kurulumu yapan çalışan Her gün kullanımdan önce Kullanan çalışan Haftalık olarak Şantiye şefi Olumsuz hava koşullarından sonra Şantiye şefi Görsel incelemeler aşağıdaki hususların kontrol edilmesini içermelidir: Yanlış kurulum, Ağ gözünün aşınması, Ağ gözündeki kesik ve kertikler, Ağ gözünde ısı ya da sürtünme kaynaklı oluşabilecek hasarlar, Dikiş hasarları, Hasar görmüş ya da deforme olmuş bağlantı parçaları, Ağdaki moloz ve inşaat artıkları, Düğümlü ağ gözü ise düğümdeki kusurlar, UV bozulma Ağın görsel muayeneyi geçemediği durumlarda kullanılması uygun değildir. Ağ onarılmalı veya kalıcı olarak kullanımdan kaldırılmalıdır. Devam eden asgari ağ inceleme gereksinimleri TS EN 1263-1, Ek B’de tanımlanmıştır.

GENEL DENEYLER
Genel deneyler aşağıdaki hususları içermektedir: Görsel incelemeler, Ağ uzunluklarının ölçülmesi, Ağ ağırlığının ölçülmesi. Deney metotları ve gereksinimler TS EN 1263-1 Standardı Madde 7’de tanımlanmıştır.

UV BOZULMA DENEYLERİ
Güvenlik ağları, UV bozulmanın miktarının belirlenmesi ve üreticinin asgari enerji absorplama kapasitesinin gelecek 12 ay boyunca sürdürüleceğinden emin olunması için her 12 ayda bir deneye tabi tutulmalıdır. (Bkz. 2.11 Sökülebilir Deney Ağ Gözü) Güvenlik ağına iliştirilmiş olan deney ağ gözlerinin yıllık deney için her seferinde bir tanesi sökülür. Deney ağ gözleri deney için gerekli olana kadar ağa iliştirilmiş olarak kalmalıdır. 12 aydan fazla kullanımda olan güvenlik ağları, ağın en son yapılan deneyde üreticinin asgari enerji absorplama kapasitesini karşıladığını gösteren ağa iliştirilmiş mevcut deney etiketini içermelidir. UV bozulma ile ilgili deney yöntemleri TS EN 1263-1 Standardı Madde 7.7’de tanımlanmıştır.

AĞ ÜZERİNE DÜŞEN CİSİMLER
Güvenlik ağları düşen çalışanları yakalamalarının yanında düşen cisimleri de yakalayabilir. Düşen artık malzeme ve cisimler ağa zarar verebilir ve eğer ağ üzerinde bırakılırsa aşağıdaki sebeplerden dolayı tehlike yaratabilir. Düşen çalışan yaralanabilir, Ağın aşırı yüklenmesine ve fazla esnemesine sebep olabilir, Düşme yüksekliğini arttırır. Şekil 26: Ağ üzerine düşen cisimler 4039 Ağın üzerine cisim (inşaat artıkları vb.) düştüğünde çalışma durdurulmalı, cisim ağ üzerinden alınmalı ve tekrar çalışmaya başlanılmadan önce ağ yetkili bir kişi tarafından incelenmelidir. 7.5 AĞ BAKIMI Kullanımı ve depolanması boyunca ağlara zarar verilmemelidir. Zarar aşağıdaki sebeplerden kaynaklanabilir. Uzun süre UV maruziyeti, Keskin nesneler, Aşınma, yıpranma, Kıvılcımlar ya da kaynak, taşlama veya yanmadan dolayı oluşan ısı maruziyeti, Kuvvetli rüzgârlar gibi olumsuz hava koşulları, Büyük yük ya da etkiler. Kurulum veya söküm sırasında ağlar ile çalışılırken; ağlar yerde sürüklenmemeli ve ağların keskin kenarlara temas etmesinden kaçınılmalıdır.

ONARIM
Güvenlik ağlarının onarımında ve devamlı kullanım için uygunluğunun değerlendirilmesinde üreticiye başvurulmalı ve onarım yetkili kişiler tarafından tercihen inşaat sahasından uzakta kontrollü bir çevrede, üretici talimatları dikkate alınarak yapılmalıdır. Onarım ağ gözü ipine benzer nitelikte ve üretici tarafından tavsiye edilen ağ ile uyumlu yeni malzemeler kullanılarak yapılmalıdır. Hasar görmüş kenar iplerinin onarımı en az 30 kN çekme dayanımı olan ipler kullanılarak yapılmalıdır. Bağlama iplerinin onarımı yapılmamalı, bunlar kullanımdan kaldırılmalıdır. Ağ üzerinde onarım yapıldıktan sonra ağ üzerine onaran kişiyi ve onarımın tarihini gösteren bir etiket yerleştirilmelidir

Benzer İçerikler

Halil Rıfat Paşa Mah.Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat : 10/11 No.1583 Okmeydanı-Şişli-İstanbul