Zagun İş Güvenliği Ekipmanları

S Tipi Güvenlik Ağları

S Tipi Güvenlik Ağları

S tipi güvenlik ağları, projenin mimari yapısına bağlı olarak geniş galeri boşluklarında Kullanılmakla birlikte asansör, mekanik, elektrik vb. Küçük boyutlu boşluklarda daha Sıklıkla kullanılmaktadır. S tipi güvenlik ağlarının standartlarda belirtilen en Karakteristik özelliği bir kenar ipine sahip olmasının gerekliliğidir (Şekil 2). Bir S tipi Güvenlik ağının ilgili standartlar kapsamına girebilmesi için alanının en az 35 m2

Dikdörtgen şeklinde ise en kısa kenarının en az 5 metre olması gerekmektedir. Sınır Değerlerden ufak olan küçük S tipi güvenlik ağlarının uygulanabilir olduğu yerlerde Kurulum ve güvenlik esasları ulusal düzenlemelere göre belirlenir (TS 1263-2, 2015). Burada belirtilmelidir ki ülkemizde küçük S tipi güvenlik ağları için herhangi bir ulusal Düzenleme bulunmamaktadır. Bu durum, sektörde küçük boyutlu boşlukları korumak İçin çoklukla kullanılmakta olan bu tarz güvenlik ağlarının üretim, montaj ve deney Aşamalarında kontrolsüzlüğe yol açmış bulunmaktadır.

S tipi güvenlik ağlarının bağlantıları, yapı ile arasındaki boşluklar 100 mm’yi Aşmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Ağlar bindirmeli olarak yerleştirildiği zaman Asgari bindirme uzunluğu 2 metre olmalıdır

S tipi güvenlik ağları, bağlama ipleriyle karakteristik yükünü taşıyabilecek özellikteki Kanca noktalarına bağlanmalıdır. Kanca noktaları arasındaki mesafe 2,5 metreden az Olmalıdır.

Benzer İçerikler

Halil Rıfat Paşa Mah.Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat : 10/11 No.1583 Okmeydanı-Şişli-İstanbul